สายรถเมล์ที่ผ่าน
รถเมล์ผ่านถนนดินแดง สาย 12, 24, 36, 54, 73, 204, ปอ.36*
รถเมล์ผ่านถนนวิภาวดีรังสิตเข้าถนนดินแดง สาย 24, 69, 92, ปอ.92*
รถเมล์ผ่านปากซอยหมอเหล็ง สาย 13, 14, 17, 38, 54, 72, 73, 74, 77,204, ปอ.4*